DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2009 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2010 r.

Zarządzenie Nr 71 z dnia 01 października 2009 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i stopni niepełnosprawności wraz z odpowiadają-cymi im stawkami stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz ustalenia maksymalnej jednorazowej wysokości zapomogi udzielanych studentom Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2009/2010

Zarządzenie Nr 70 z dnia 01 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 68 z dnia 01 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wyodrębnionej Działalności Gospodarczej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 67 z dnia 01 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych