fbpx

Zarządzenie Nr 71 z dnia 01.10.2009

Zarządzenie Nr 71 z dnia 01 października 2009 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i stopni niepełnosprawności wraz z odpowiadają-cymi im stawkami stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz ustalenia maksymalnej jednorazowej wysokości zapomogi udzielanych studentom Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2009/2010