fbpx

Zarządzenie Nr 48 z dnia 31.05.2010

Zarządzenie Nr 48 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi dydaktyczne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2010/2011 oraz wzorów umów odpłatności za studia