Zarządzenie Nr 94 z dnia 08.11.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kwalifikowania studentów kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na specjalność pilotaż statków powietrznych

Zarządzenie Nr 85 z dnia 15.09.2010 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011

Zarządzenie nr 78 z dnia 14.09.2010 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia kwalifikacji studentów kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na specjalność pilotaż statków powietrznych

Zarządzenie Nr 74/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim i Domu Asystenckim Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 48 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi dydaktyczne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2010/2011 oraz wzorów umów odpłatności za studia