fbpx

Zarządzenie Nr 52 z dnia 27.09.2011

Zarządzenie Nr 52 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, stacjonarnych i podyplomowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie