Zarządzanie Nr 65 z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na drewno opałowe

Zarządzanie Nr 54 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi systemu biblioteczno-informacyjnego

Zarządzenie nr 53 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”

Zarządzenie Nr 52 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, stacjonarnych i podyplomowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Zarządzenie Nr 51 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2011/2012