Zarządzenie Nr 75 z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu domu studenckiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 40 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych