Zarządzenie Nr 58 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie organizacji i zasad prowadzenia gospadarki finansowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 53 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenckich Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 49 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenckiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 23 z dnia 02 kwietnia 2014 r. w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników WSOSP

Zarządzenie Nr 22 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie instrukcji o gospodarce materiałowej materiałów pędnych i smarów we WSOSP