fbpx

Zarządzenie Nr 63 z dnia 22.07.2015

Zarządzenie Nr 63 z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenia w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2015/2016