Zarządzenie Nr 100 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 99 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów działalności w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 96 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 94 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Zarządzenie Nr 63 z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenia w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2015/2016