Zarządzenie Nr 80 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie funduszu pomocy materialnej dla studentów na rok 2016

Zarządzenie Nr 79 z dn. 22.12.2016 r. w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 78 z dn. 22.12.2016 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej WSOSP

Zarządzenie Nr 77 z dn. 22.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Archiwum Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 76 z dn. 22.12.2016 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów działalności w WSOSP