Zarządzenie Nr 21 z dnia 31.12.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakładowego planu kont w Lotniczej Akademii Wojskowej

Zarządzenie Nr 20 z dnia 27.12.2018 w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Lotniczej Akademii Wojskowej

Zarządzenie Nr 19 z dnia 21.12.2018 w sprawie "Planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Lotniczej Akademii Wojskowej w roku 2018"

Zarządzenie Nr 18 z dnia 21.12.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczania kosztów działalności w Lotniczej Akademii Wojskowej

Zarządzenie Nr 17 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, pracy komisji przetargowej i procedury zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych" i innych