fbpx

Zarządzenie Nr 17 z dnia 19.12.2018

Zarządzenie Nr 17 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, pracy komisji przetargowej i procedury zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych" i innych