Zarządzenie Nr 109 z dnia 31.12.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakładowego planu kont w Lotniczej Akademii Wojskowej

Zarządzenie Nr 108 z dnia 19.12.2019 w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2020 Lotniczej Akademii Wojskowej

Zarządzenie Nr 107 z dnia 19.12.2019 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2019 Lotniczej Akademii Wojskowej

Zarządzenie Nr 106 z dnia 16.12.2019 w sprawie wydania obwieszczeń Rektora-Komendanta w sprawach ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Lotniczej Akademii Wojskowej oraz tekstu jednolitego regulaminu studiów Lotniczej Akademii Wojskowej

Zarządzenie Nr 105 z dnia 04.12.2019 w sprawie nadania zakresów obowiązków dla stanowisk służbowych w Lotniczej Akademii Wojskowej