fbpx

Zarządzenie Nr 86 z dnia 16.10.2019

Zarządzenie Nr 86 z dnia 16.10.2019 w sprawie wprowadzenia korekty w zarządzeniu nr 24 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału środków dotacji bazowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz środków finansowych na działalność statutową w 2018 r.

Zarządzenie Nr 83 z dnia 02.10.2019

Zarządzenie Nr 83 z dnia 02.10.2019 w sprawie ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków ścisłego zarachowania związanych z przebiegiem studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia