fbpx

Zarządzenie Nr 106 z dnia 16.12.2019

Zarządzenie Nr 106 z dnia 16.12.2019 w sprawie wydania obwieszczeń Rektora-Komendanta w sprawach ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Lotniczej Akademii Wojskowej oraz tekstu jednolitego regulaminu studiów Lotniczej Akademii Wojskowej