Zarządzenie Nr 37 z dnia 01.04.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Lotniczej Akademii Wojskowej oraz wprowadzenia środków ochrony na stanowiskach pracy z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 34 z dnia 27.03.2020 w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunku Nawigacja

Zarządzenie Nr 33 z dnia 27.03.2020 w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunku Logistyka

Zarządzenie Nr 32 z dnia 20.03.2020 w sprawie określenie warunków wykonywania pracy zdalnej

Zarządzenie Nr 31 z dnia 19.03.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na transport paliwa lotniczego JET A1 o wartości poniżej 214 000 euro