W dniu 11 grudnia 2017 roku studenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (w ramach przedmiotu „Port lotniczy”) oraz studenci studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (w ramach przedmiotu „Ratownictwo lotnicze i lotniskowe”) wzięli udział w zajęciach praktycznych w Porcie Lotniczym Lublin.

W trakcie zajęć poszczególne grupy studentów zostały zapoznane z charakterystykami fizycznymi oraz infrastrukturą portu lotniczego, w tym z terminalem, polem naziemnego ruchu lotniczego oraz pomocami radionawigacyjnymi. Studenci przeszli „kontrolę bezpieczeństwa”, poznali wyposażenie lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, zasady obsługi naziemnej statków powietrznych, obsługi pasażerów i bagażu, jak również zasady utrzymania portu lotniczego w warunkach zimowych. 

Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy, którą wcześniej studenci zdobyli na zajęciach teoretycznych, o określone umiejętności praktyczne. W opinii kadry dydaktycznej, dzięki zrealizowanym zajęciom praktycznym w porcie lotniczym studenci będą lepiej rozumieli istotę działalności lotnictwa cywilnego (w szczególności problematykę funkcjonowania portów lotniczych), co w przyszłości przyłożyć się może na znalezienie satysfakcjonującej pracy w branży lotniczej. Warto nadmienić, że poszczególne zagadnienia tematyczne prowadzone były przez wykwalifikowany personel portu lotniczego, posiadający odpowiednie praktyczne przygotowanie oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu lotnictwa. Studenci byli bardzo zadowoleni z formy zajęć oraz zdobytej wiedzy. Jest to już drugi port lotniczy (poza Okęciem), który udostępnił swoją bazę dla zajęć edukacyjnych.

  {gallery}wbnil/aktualnosci/2017/1211_lublin/gfx{/gallery}