fbpx

Zarządzenie Nr 88 z dnia 20.12.2017

Zarządzenie Nr 88 z dnia 20.12.2017 zmieniające zarządzenie Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych nr 96 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki)rachunkowości w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych