Zarządzenie Nr 83 z dnia 08.11.2017 w sprawie harmonogramu czynności związanych z dokumentacją przebiegu studiów prowadzoną w formie elektronicznej, weryfikacji ocen i rozliczenia semestru w Systemie Obsługi Toku Studiów na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia

Załączniki:

Zarządzenie Nr 83 z dnia 08.11.2017pdf

Załącznik pdf