Zarządzenie Nr 85 z dnia 17.11.2017 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia słuchaczy kursu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Załączniki:

Zarządzenie Nr 85 z dnia 17.11.2017pdf