Zarządzenie Nr 88 z dnia 20.12.2017 zmieniające zarządzenie Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych nr 96 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki)rachunkowości w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 87 z dnia 08.12.2017 w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 86 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie korekty planu zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 85 z dnia 17.11.2017 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia słuchaczy kursu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Zarządzenie Nr 84 z dnia 16.11.2017 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2017/2018