W ramach szkolenia praktycznego realizowane jest szkolenie symulatorowe oraz szkolenie praktyczne w powietrzu w oparciu o sprzęt będący na wyposażeniu Ośrodka. Studenci wojskowi uczestniczą w szkoleniu praktycznym na urządzeniach symulacji lotu oraz systemach BSP w ramach zajęć oraz praktyk studenckich. Natomiast żołnierze zawodowi uczestniczą w szkoleniach w ramach kursów ujętych w „Rocznym planie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP”.