Program Erasmus+ jest programem europejskiej współpracy międzyuczelnianej opracowanym dla potrzeb szkolnictwa wyższego na lata 2014-2020. Program Erasmus+ zastąpił tym samym dotychczasowy program Longlife Learning Programme Erasmus, funkcjonujący w latach 2007-2013.

Podstawowym celem programu Erasmus+ jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz promowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie.

Udział w programie Erasmus+ jest nie tylko szansą na pogłebianie wiedzy i doskonalenie kwalifikacji zawodowych czy umiejętności językowych, lecz również stanowi inspirację do rozwijania własnych zainteresowań i pasji, a także poznawania innych kultur, tradycji i obyczajów.

Według danych Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w sektorze szkolnictwa wyższego z polskich uczelni wyjeżdża rocznie ponad 16 000 studentów i ponad 6 000 pracowników, zaś do Polski na wymianę Erasmus+ przyjeżdża około 13 000 studentów oraz około 3000 pracowników.

W ramach programu Erasmus+ przyznawane są stypendia na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli.

Więcej informacji o programie Erasmus+ 

Fundacja Rozwoju Systemu i Edukacji (FRSE)

Oficjalna strona Erasmus+ LAW na Facebooku

Kto może skorzystać z programu Erasmus+ w LAW?

Do wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+ uprawnieni są:

  • studenci I - go stopnia (zarejestrowani co najmniej na III semestrze studiów);
  • studenci II stopnia;
  • absolwenci;
  • nauczyciele akademiccy oraz pozostali pracownicy;

zgodnie z:

1.) Zarządzeniem Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej nr 48 z dn. 23.04.2020r. w sprawie zasad realizacji, funkcjonowania oraz finansowania programu Erasmus+ w Lotniczej Akademii Wojskowej

2.) Regulamin realizacji programu Erasmus+ w Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW)

3.) Zasady finansowania programu Erasmus+ w Lotniczej Akademii Wojskowej

4.) Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego