InternetW celu podłączenia do sieci Internet na terenie Uczelni, uczestnik kursów wojskowych, AWUC oraz gość, wypełnia wniosek o podłączenie do sieci InterLAW "18" dla UCZESTNIKÓW KURSÓW I GOŚCI

Formularze można wypełnić komputerowo, a do ich odczytu potrzebna jest przeglądarka plików PDF (np. Adobe Reader)

Należy wypełnić wszystkie pola z części A, B i C oraz złożyć wymagane podpisy.

W przypadku zakwaterowania w budynkach MEWA, ISKRA, Willa 24 w częsci B należy wypełnić pole Adres MAC LAN.

Wniosek należy wydrukować dwustonnie. Nieczytelnie wypełnione lub niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.

Wypełnione wnioski należy złożyć w pokoju E124 (Ośrodek Technologii Informacyjnych).