fbpx

Dostęp do internetu dla studentów

InternetW celu podłączenia do sieci Internet na terenie Uczelni student LAW posiadający numer albumu wypełnia wniosek o podłączenie do sieci InterLAW "18" dla STUDENTÓW

Formularze można wypełnić komputerowo, a do ich odczytu potrzebna jest przeglądarka plików PDF (np. Adobe Reader)

Należy wypełnić wszystkie pola z części A i B oraz złożyć wymagane podpisy.

W przypadku zakwaterowania w budynkach MEWA, ISKRAWilla 24 w częsci B należy wypełnić pole Adres MAC LAN.

Wniosek należy wydrukować dwustonnie. Nieczytelnie wypełnione lub niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.

Wypełnione wnioski należy złożyć w pokoju E124 (Ośrodek Technologii Informacyjnych).