Ze względu na zagrożenie epidemiczne Studium Języków Obcych LAW zawiesza organizację egzaminów eksternistycznych do odwołania.