Projekt pod tytułem:

"Modernizacja budynku dydaktyczno - administracyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.1: Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Nr projektu: 23/09-WND-RPLU.08.01.00-06-004/09.
Termin realizacji: od dnia 25.06.2009 do dnia 15.09.2012.
Wartość ogółem projektu: 7 429 072,56 zł
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 534 325,62 zł

Efektem realizacji projektu zostało dostosowanie budynku nr 35 Pałac Jabłonowskich do aktualnie obowiązujących warunków technicznych, wymogów bezpieczeństwa pożarowego i zasad HACCP.

Osiągnięto poprawę warunków dydaktycznych : sala audytoryjna 48 miejsc, aula 72 miejsca, sale nauki cichej 20 miejsc.

Zakres projektu obejmował:

  1. Wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z osprzętem, urządzeniami i armaturą.
  2. Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru; instalacji internetowej, przeciwoblodzeniowej.
  3. Wymianę posadzek z podłożami i izolacją. Wymianę podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej. Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie. Oblicowania ścian. Montaż dźwigów towarowych.
  4. Remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. Remont elewacji.
  5. Wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy, audiowizualny i urządzenia technologiczne.

palac