Projekt pod tytułem:

"Modernizacja budynków z przeznaczeniem na część dydaktyczno – socjalną w Dęblinie"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.1: Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Nr projektu: 23/09-WND-RPLU.08.01.00-06-003/09.
Termin realizacji: od dnia 01.09.2010 do dnia 30.06.2012.
Wartość ogółem projektu: 21 513 900,58 zł
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 13 025 137,18 zł

Efektem realizacji projektu zostało utożsamienie zmodernizowanych dwóch obiektów do standardu wyposażeniowo funkcjonalnego uzyskiwanego w budynkach nowo wznoszonych. Budynki zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących warunków technicznych, wymogów bezpieczeństwa pożarowego i zasad HACCP.

Osiągnięto poprawę warunków bytowo – socjalnych studentów:

Budynek nr. 298 - Dom Studencki
Zakwaterowanie: 468 osób, dydaktyka: 72 miejsca w salach wykładowych.

Budynek nr. 303 - Stołówka Studencka
Możliwośćżywienia około 700 osób.

Zakres projektu obejmował:

  1. Wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z osprzętem, urządzeniami i armaturą.
  2. Wykonanie wentylacji mechanicznej; wentylacji oddymiającej; instalacji sygnalizacji pożaru; instalacji internetowej, telefonicznej, przyzywowej, przeciwoblodzeniowej, telewizyjnej.
  3. Wymianę posadzek z podłożami i izolacją. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie. Oblicowania ścian wraz z izolacją. Wymianę dźwigów.
  4. Wymianę pokryć dachowych wraz z obróbkami i ociepleniem przegród zewnętrznych.
  5. Wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy, audiowizualny i urządzenia technologiczne.

stolowka