Sekcja Urządzeń Symulacji Lotu (FSTD) jest komórką organizacyjną ACSL przeznaczoną do szkolenia i treningu na urządzeniach symulacji lotu kandydatów na studia wojskowe (w ramach procesu rekrutacji na specjalność pilotaż statku powietrznego), studentów cywilnych kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, a także personelu latającego SZ RP.

Studenci wojskowi oraz cywilni uczestniczą w szkoleniu praktycznym na urządzeniach symulacji lotu w ramach zajęć z przedmiotu „Technika pilotażu i symulatory lotu”. Natomiast, żołnierze zawodowi grupy osobowej pilotów uczestniczą w szkoleniach w ramach kursów ujętych w „Rocznym planie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP”.

Ważnym elementem działalności Sekcji jest organizacja i prowadzenie szkolenia sprawdzającego predyspozycje kandydatów do pełnienia służby na stanowiskach pilotów w lotnictwie SZ RP. Szkoleniem objęte są osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wojskowe na specjalność „pilotaż statku powietrznego” oraz „bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów (pilot-operator BSP)”.

 

Wyposażenie:

ELITE PI-35 BITD

ELITE Pi-35 BITD (Basic Instrument Training Device) służy do zapoznania studentów z zasadami wykonywania lotów w oparciu o wskazania przyrządów pokładowych bez zewnętrznych odniesień wzrokowych, w tym podstawowych elementów pilotażu, podzielności uwagi, interpretacji wskazań przyrządów, podstaw radionawigacji, a także podstaw lotów proceduralnych.

1. elite pi 35 bitd

 SELEKCJONER

Trenażer lotów „Selekcjoner" to system wymiennych kabin wykorzystujących wspólne środowisko oprogramowania wraz z systemem zobrazowania opartym na 3 projektorach wizyjnych.

Moduł samolotu F-16 przeznaczony jest do wstępnej oceny predyspozycji kandydatów na studia wojskowe na specjalność "pilotaż statków powietrznego".

f 16

Moduł samolotu PZL-130 „Orlik” – trenażer wykorzystywany do szkolenia podstawowego studentów wojskowych o specjalności „pilot samolotu odrzutowego”.

orlik 3

orlik 21

orlik 4

Moduł śmigłowca W-3 PL – trenażer przeznaczony do prowadzenia szkolenia podstawowego w lotach według wskazań przyrządów.

 

SYMULATOR DEZORIENTACJI PRZESTRZENNEJ

Symulator zabudowany na ruchomej platformie, z trzema wymiennymi kabinami, odpowiadającymi wzorcom kokpitów samolotu transportowego M-28, samolotu odrzutowego F-16 oraz śmigłowca W-3PL. Przeznaczony jest do zapoznawania personelu latającego (kadry zawodowej oraz podchorążych) z niebezpiecznymi zjawiskami (iluzjami), mogącymi wystąpić w realnych warunkach lotu, tj. złudzeniami optycznymi jak „czarna dziura”, fałszywy horyzont, jak również złudzeniami związanymi z narządem równowagi jak np. złudzenie Coriolisa.

 1.symulator dezorientacji

2. symulator dezoreintacjia

4.symulator dezorientacji

URZĄDZENIE TRENINGOWE ŚMIGŁOWCA SW-4 PUSZCZYK

Urządzenie przeznaczone do szkolenia praktycznego studentów wojskowych o specjalności „pilot śmigłowca" w zakresie podstawowego pilotażu, nauki procedur normalnych i awaryjnych dla śmigłowca SW-4, a także lotów proceduralnych według wskazań przyrządów.

 1.sw 4

2.sw 4

URZĄDZENIE TRENINGOWE SAMOLOTÓW DA-40/DA-42

Urządzenie certyfikowane zgodnie z wymogami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego do klasy FNPT II, przeznaczone do szkolenia podstawowego oraz proceduralnego podchorążych i studentów cywilnych do uprawnień według wskazań przyrządów (IR(A),IR/ME,PBN).

 da42

da42 3

MODUŁOWE URZĄDZENIE SYMULACJI LOTU

Symulator certyfikowany zgodnie z wymogami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego do klasy FNPT-II. Cechą, która odróżnia niniejsze urządzenie od innych tej klasy, jest umieszczenie w jednej konstrukcji symulatora aż czterech oddzielnych modułów (konfiguracji) samolotów, tj. klasy: SEP, MEP, TEP oraz JET. Ogromną zaletą jest możliwość szybkiej zmiany konfiguracji samolotów, począwszy od jednosilnikowego samolotu o napędzie tłokowym, poprzez samolot turbośmigłowy, a kończąc na samolocie odrzutowym. Urządzenie jest wykorzystane w procesie szkolenia do licencji: PPL(A), CPL(A), a także do uzyskania uprawnień IR(A)/PBN, IR(PBN)/ME, MCC oraz JOC.

1. fnpt ii mcc

2. fnpt ii mcc

3.fnpt ii mcc