Sekcja Wysokościowo–Ratownicza (SWR) jest komórką organizacyjną ACSL przeznaczoną do przygotowania wojskowego personelu latającego pod względem wysokościowo – ratowniczym do wykonywania lotów na statkach powietrznych. Kadrę sekcji tworzą wysoko wykwalifikowani instruktorzy specjalizujący się w szkoleniu młodych pilotów rozpoczynających loty na wojskowych statkach powietrznych.

Główne zadania sekcji wysokościowo–ratowniczej:

  • zajęcia z opuszczania statków powietrznych w sytuacjach niebezpiecznych;
  • treningi z posługiwania się sprzętem wysokościowo–ratowniczym będącym na wyposażeniu Sił Powietrznych RP;
  • treningi z wodowania z użyciem lotniczego sprzętu ratowniczego;
  • ćwiczenia na pneumatycznym symulatorze katapultowania TS-11 „ISKRA” oraz PZL – 130 TCII „ORLIK”;
  • ćwiczenia na symulatorze operowania spadochronem ratowniczym (VRPFS for egress training);
  • ćwiczenia na kompleksowym symulatorze skoków spadochronowych (VRPFS for advance training);
  • zabezpieczanie teoretycznego i praktycznego szkolenia spadochronowego.

Wyposażenie:

PNEUMATYCZNY SYMULATOR KATAPULTOWANIA Z SAMOLOTU TS-11 „ISKRA”

Urządzenie treningowe do nauki katapultowania przeznaczone jest do odwzorowania funkcjonowania fotela katapultowego samolotu TS-11,,ISKRA”. Symulator służy do nauki i treningu podejmowania przez pilota decyzji o katapultowaniu i czynności wykonywanych przed, jak i w czasie katapultowania. Urządzenie zostało wyposażone w imitator oryginalnego fotela, który jest odpowiednio zmodyfikowany dla potrzeb kontroli takich czynności jak: prawidłowe zapięcie pasów, prawidłowa blokada mechanizmu naciągu pasów, użycie dźwigni awaryjnych oraz uchwytów katapultowania. Fotel wyposażony jest również w czujniki umożliwiające kontrolę zajęcia prawidłowej i bezpiecznej pozycji przez pilota celem katapultowania. Ćwiczenia są realizowane przez wyrzucanie fotela z pilotem za pomocą sprężonego powietrza. Przeciążenie podczas treningowego katapultowania wznosi do 3,5G, niezależnie od wagi pilota.

iskra4

 

PNEUMATYCZNY SYMULATOR KATAPULTOWANIA Z SAMOLOTU PZL-130 TCII „ORLIK”

Symulator katapultowania z samolotu PZL-130 TCII ,,ORLIK” przeznaczony jest do ćwiczenia czynności wykonywanych przez pilota po zajęciu miejsca na fotelu katapultowym oraz treningu z katapultowania w zależności od awarii, jaka została zobrazowana przez system informatyczny. Jest to najnowocześniejszy symulator katapultowania w Polsce, który umożliwia akustyczne i wizualne rozpoznawanie sytuacji awaryjnych związanych z pracą statku powietrznego. Urządzenie zapewnia łączność radiową pilota z instruktorem oraz umożliwia trening współdziałania w załodze podczas katapultowania. Studenci mogą przećwiczyć wszystkie możliwe sytuacje awaryjne przewidziane dla samolotu PZL – 130 TCII „ORLIK”.

orlik1

orlik2

 

 SYMULATOR OPEROWANIA SPADOCHRONEM RATOWNICZYM

(Virtual Reality Parachute Flight Simulator(VRPFS) for egress training)

Symulator przeznaczony jest do nauki operowania spadochronami ratowniczymi używanymi w Siłach Powietrznych RP od etapu otwarcia spadochronu do chwili lądowania. Ćwiczenia realizowane są w podwieszanej uprzęży z użyciem gogli 3D. Wyświetlana jest realistyczna grafika trójwymiarowa wysokiej rozdzielczości, zapewniająca wygląd otoczenia i detali jak w realnym środowisku, połączona z wygenerowaniem obrazu w zależności od ruchów głowy i wykorzystania elementów sterowniczych spadochronu. Oprogramowanie symulatora pozwala na wybór czaszy spadochronu ratowniczego oraz terenu, nad którym odbywa się opadanie ze spadochronem po katapultowaniu oraz umożliwia wygenerowanie pory doby i warunków atmosferycznych.

spadochron

spadochron2

 

 KOMPLEKSOWY SYMULATOR SKOKU SPADOCHRONOWEGO

(Virtual Reality Parachute Flight Simulator(VRPFS) for advance training)

Symulator przeznaczony jest do:

  • nauki operowania spadochronem szkolno – treningowym L-2 „KADET”;
  • nauki operowania spadochronami ratowniczymi używanymi w Siłach Powietrznych RP;
  • doskonalenia umiejętności instruktorów i skoczków spadochronowych na spadochronach szybujących.

Symulator umożliwia wykonanie skoku spadochronowego od momentu opuszczenia statku powietrznego (symulacja swobodnego opadania, lot na czaszy) do momentu lądowania. Ćwiczenia realizowane są w podwieszanej uprzęży z użyciem gogli, w których wyświetlana jest realistyczna grafika trójwymiarowa wysokiej rozdzielczości, zapewniająca wygląd otoczenia i detali jak w realnym środowisku połączona z wygenerowaniem obrazu w zależności od ruchów głowy i wykorzystania elementów sterowniczych spadochronu. Oprogramowanie symulatora pozwala na wybór czaszy spadochronu oraz terenu, nad którym odbywa się skok ze spadochronem oraz umożliwia wygenerowanie sytuacji awaryjnych podczas skoku spadochronowego.

parasim3

 

TRENINGI Z WODOWANIA Z UŻYCIEM LOTNICZEGO SPRZĘTU RATOWNICZEGO

Treningi z wodowania to jedno z wielu obowiązkowych ćwiczeń każdego pilota wojskowego. Studenci podczas zajęć zapoznają się z procedurami związanymi z zachowaniem się po lądowaniu ze spadochronem do wody oraz posługiwaniem się środkami ratowniczymi, w które wyposażany jest personel latający do lotów nad akwenami wodnymi. Treningi są prowadzone z wykorzystaniem oryginalnego sprzętu ratowniczego, będącego na wyposażeniu Lotnictwa Sił Zbrojnych RP.

basen

basen2

 

 PRZYGOTOWANIE DO SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH ORAZ WYKONYWANIE SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH ZE SPADOCHRONEM SZKOLNO-TRENINGOWYM L-2 „KADET”

Jednym z wielu elementów szkolenia wysokościowo-ratowniczego pilota wojskowego jest wykonanie przez przyszłych wojskowych pilotów skoków ze spadochronem. Każdy podchorąży, zanim zasiądzie za sterami wojskowego statku powietrznego, musi wykonać trzy skoki ze spadochronem z samoczynnym systemem otwarcia. Zajęcia odbywają się we współpracy z 4 Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego. Szkolno – treningowy spadochron L-2 „Kadet” wykorzystywany do szkolenia spadochronowego jest bardzo zbliżony parametrami do spadochronów ratowniczych znajdujących się w fotelach katapultowych.

katapulta

katapulta4

katapulta2

katapulta 3