Lotnicza Akademia Wojskowa posiada rozbudowaną flotę statków powietrznych. Aktualnie w jej skład wchodzą 32 statki powietrzne:

 • 3 samoloty Diamond DA42 NG,
 • 6 samolotów Diamond DA40 NG,
 • 8 samolotów Diamond DA20 C1,
 • 2 samoloty Zlin 143LSi,
 • 1 samolot Zlin 242L,
 • 1 samolot Zlin 526 F,
 • 1 samolot AN 2,
 • 7 śmigłowców Guimball Cabri G2,
 • 3 śmigłowce Robinson R44 II.

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania wszystkich statków powietrznych w strukturach Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego utworzono dwie wymagane przepisami organizacje lotnicze, które zajmują się obsługą techniczną i zarządzaniem flotą: Organizacja Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu (ang. CAMO – Continuing Airworthiness Management Organization) oraz Organizacja Obsług Technicznych (ang. AMO – Approved Maintenance Organization).

Organizacja AMO zajmuje się szeroko pojętą obsługą techniczną statków powietrznych. W jej skład wchodzi kadra kierownicza, licencjonowani mechanicy lotniczy oraz mechanicy praktykanci. Organizacja Obsługowa potrzebuje solidnego zaplecza technicznego, aby zapewnić serwis tak rozbudowanej floty. Aktualnie ACSL użytkuje 2 hangary do przechowywania i obsługi statków powietrznych. AMO posiada także magazyny części lotniczych oraz różnego rodzaju warsztaty i stoiska kontrolno-pomiarowe. W okresie letnich praktyk lotniczych organizacja AMO zabezpiecza loty na zewnętrznych lotniskach. Wykonuje również planowe obsługi techniczne, a także usuwa niesprawności statków powietrznych. Obsługi specjalistyczne, które wykraczają poza zakres zatwierdzenia i wymagają specjalistycznej technologii, wykonywane są we współpracy z zewnętrznymi firmami. W swoim zakresie zatwierdzenia organizacja AMO obsługuje:

 • 8 samolotów Diamond DA20 C1,
 • 7 śmigłowców Guimball Cabri G2,
 • 2 samoloty Zlin 143LSi,
 • 1 samolot Zlin 242L.

Organizacja CAMO zajmuje się zarządzaniem flotą statków powietrznych. Odpowiada za nadzorowanie okresów między obsługami, kierowanie statków powietrznych na planowe prace obsługowe, aktualizacje dokumentacji tj. instrukcje użytkowania w locie oraz współpracę z producentami statków powietrznych w celu bezpiecznej eksploatacji floty Lotniczej Akademii Wojskowej. W swoim zakresie zatwierdzenia organizacja CAMO posiada:

 • 8 samolotów Diamond DA20 C1,
 • 2 samoloty Zlin 143LSi,
 • 1 samolot Zlin 242L,
 • 7 śmigłowców Guimball Cabri G2,
 • 3 śmigłowce Robinson R44 II.

Organizacja CAMO współpracuje z podwykonawcami Lotniczej Akademii Wojkowej w zakresie obsług technicznych i zarządzania oraz z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w celu zapewnienia ciągłego nadzoru nad flotą statków powietrznych. 

certyfikat camo