Rekrutacja na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021 na kierunki:

 • Lotnictwo i kosmonautyka;
 • Nawigacja;
 • Logistyka;
 • Bezpieczeństwo narodowe;

1. Pierwsza tura rekrutacji:

  1. rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzanie wyników matury do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej – do dnia 20 sierpnia 2020 r.;
  2. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na stronie internetowej Uczelni i w systemie rekrutacji elektronicznej – do dnia  21 sierpnia 2020 r.;
  3. przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w okresie – do dnia 31 sierpnia 2020 r. w godzinach pełnienia dyżurów przez Komisję Rekrutacyjną;
  4. ogłoszenie wyników rekrutacji, w tym listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia – do dnia 4 września 2020 r.;
  5. wydawanie decyzji o nieprzyjęciu na studia – do dnia 15 września 2020 r.

2. Po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji, w przypadku niewyczerpania limitu miejsc, ogłaszona zostanie druga tura rekrutacji:

  1. ogłoszenie liczby miejsc w drugiej turze rekrutacja – do dnia 7 września 2020 r.;
  2. rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzanie wyników matury do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej – od dnia 8 września – do dnia 18 września 2020 r.;
  3. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na stronie internetowej Uczelni i w systemie rekrutacji elektronicznej – do dnia 21 września 2020 r.;
  4. przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – od dnia 22 września do dnia 25 września 2020 r. w godzinach pełnienia dyżurów przez Komisję Rekrutacyjną;
  5. ogłoszenie wyników rekrutacji, w tym listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia – do dnia 28 września 2020 r.;
  6. wydawanie decyzji o nieprzyjęciu na studia– do dnia 15 października 2020 r.