I tura rekrutacji na studia cywilne II stopnia na semestr letni:

 • rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzenie wyników matury oraz ocen z dyplomu ukończenia studiów wyższych do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej – w terminie do 23 lutego 2020 r.;
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na stronie internetowej Uczelni i w systemie rekrutacji elektronicznej – do 24 lutego 2020 r.;
 • przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – w okresie od 25 do 27 lutego 2020 r. do godziny 15:00;
 • ogłoszenie wyników rekrutacji, w tym listy osób przyjętych i nie przyjętych na studia - do 28 lutego 2020 r.

 1. I tura rekrutacji na studia cywilne I i II stopnia na semestr zimowy:
 • rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzanie wyników matury do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej - do 7 lipca 2019 r.;
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na stronie internetowej Uczelni i w systemie rekrutacji elektronicznej - 8 lipca 2019 r.;
 • przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia - w okresie od 9 do 12 lipca 2019 r. w godzinach pełnienia dyżurów przez Komisje Rekrutacyjną;
 • ogłoszenie wyników rekrutacji, w tym listy osób przyjętych i nie przyjętych na studia - do 13 lipca 2019 r.;
 • wydawanie decyzji o nie przyjęciu na studia - do 16 lipca 2019 r.;
 1. Po zakończeniu I tury rekrutacji, w przypadku niewyczerpania limitu miejsc, ogłasza się II turę rekrutacji:
 • ogłoszenie liczby miejsc w II turze rekrutacji - do 13 lipca 2019 r;
 • rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzanie wyników matury do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej - od 8 lipca do 23 lipca 2019 r.;
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na stronie internetowej Uczelni i w systemie rekrutacji elektronicznej – do 24 lipca 2019 r.;
 • przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia - w dniach 25, 26, 29, 30 lipca 2019 r. w godzinach pełnienia dyżurów przez Komisje Rekrutacyjną;
 • ogłoszenie wyników rekrutacji, w tym listy osób przyjętych i nie przyjętych na studia - do 31 lipca 2019 r.;
 • wydawanie decyzji o nie przyjęciu na studia - do 2 sierpnia 2019 r.;
 1. Po zakończeniu II tury rekrutacji, w przypadku niewyczerpania limitu miejsc, ogłasza się III turę rekrutacji:
 • ogłoszenie liczby miejsc w III turze rekrutacji - do 31 lipca 2019 r;
 • rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzanie wyników matury do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej - od 1 do 22 sierpnia 2019 r.;
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na stronie internetowej Uczelni i w systemie rekrutacji elektronicznej – do 23 sierpnia 2019 r.;
 • przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i wydawanie decyzji o przyjęciu na studia - w okresie od 26 do 28 sierpnia 2019 r. w godzinach pełnienia dyżurów przez Komisje Rekrutacyjną;
 • ogłoszenie wyników rekrutacji, w tym listy osób przyjętych i nie przyjętych na studia - do 02 września 2019 r.;
 • wydawanie decyzji o nie przyjęciu na studia - do 02 września 2019 r.;
 1. Po zakończeniu III tury rekrutacji, w przypadku niewyczerpania limitu miejsc, ogłasza się IV turę rekrutacji:
 • ogłoszenie liczby miejsc w IV turze rekrutacji - do 02 września 2019 r;
 • rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzanie wyników matury do systemu, wniesienie opłaty rekrutacyjnej - od 02 września 2019 r do 22 września 2019 r.;
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na stronie internetowej Uczelni i w systemie rekrutacji elektronicznej - do 23 września 2019 r.;
 • przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i wydawanie decyzji o przyjęciu na studia - w okresie od 24 do 27 września 2019 r. w godzinach pełnienia dyżurów przez Komisje Rekrutacyjną;
 • ogłoszenie wyników rekrutacji, w tym listy osób przyjętych i nie przyjętych na studia - do 30 września 2019 r.;
 • wydawanie decyzji o nie przyjęciu na studia - do 30 września 2019 r.;
 1. Dopuszcza się przyjmowanie wniosków o przyjęcia na studia po upływie terminów wskazanych w ust. 4 w przypadku niewyczerpania limitu miejsc;
 2. W przypadku, gdy osoba przyjęta na studia złoży rezygnację z podjęcia studiów w terminie do dnia 21 października 2019 r. dopuszcza się przyjęcie na jej miejsce kolejnej osoby z rezerwowej listy rankingowej, przy czym decyzja w tej sprawie powinna zapaść do dnia 21 października 2019 r.