Agnieszka BAZYLUK - mgr pedagogiki, technik administracji. Od początków pracy w Klubie Uczelnianym (2011r.) współpracuje z Radą Klubu, Samorządem Studentów, Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Departamentem Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, a także innymi instytucjami wojskowymi realizując projekty na potrzeby środowiska. Organizatorka wystaw, wernisaży malarskich, spotkań autorskich oraz wyjazdów podchorążych do teatrów, filharmonii i podróży wojskowo-historycznych. Inicjatorka spotkań integrujących środowisko lotnicze. Zajmuje się organizacją wieczorów muzycznych, koncertów, kabaretów i innych imprez kulturalnych na rzecz społeczności Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych obecnie Lotniczej Akademii Wojskowej. Jej działania skierowane są również na pomoc okolicznym ośrodkom wychowawczym oraz pielęgnowania tradycji „żołnierskiej pamięci”. Współautorka publikacji o Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych oraz współautorka publikacji „40 lat Klubu Uczelnianego Szkoły Orląt 1974 – 2014”, redaktor i administrator serwisu www Klubu Uczelnianego LAW.

Sławomir LESZCZYŃSKI - studia ukończył na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w specjalności „Prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych”, w klasie dyrygentury prof. Benedykta Błońskiego. Następnie kontynuował studia chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz dyrygenturę symfoniczno-operową w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiegow Katowicach, w klasie prof. Jana Wincentego Hawela. Od 2006 roku jego praca jest związana ze środowiskiem akademickim, z którym jako dyrygent wykonał wiele premier i nagrań płytowych – do ważniejszych należą: Pasja Sebastiana Szymańskiego, suita symfoniczna Białe Skrzydła Mikołaja Hertla, Oratorium Warszawskie Piotra Pałki, własne kompozycje: Missa Sacratissimi Cordis Jesu, której współkompozytorem jest Tomasz Marek, a pomysłodawcą libretta Tadeusz Adamski. Od 2015 roku stworzył autorski projekt „Sławomir Leszczyński z towarzyszeniem”, w ramach którego prezentuje własne kompozycje.
Od lat związany jest z Ciechanowskim Ośrodkiem Kultury i Sportu, a od 2016 roku dyryguje chórem i zespołem instrumentalnym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych obecnie Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Przez ten krótki czas, chór brał udział z sukcesami w wojskowych festiwalach o zasięgu krajowym. W repertuarze chóru znajdują się pieśni patriotyczne o tematyce lotniczej, muzyka religijna jak również rozrywkowa. Chór tworzą: kadra, podchorążowie i studenci cywilni Lotniczej Akademii Wojskowej jak również osoby związane ze środowiskiem lotniczym.