nawigacja

Studia na kierunku Nawigacja adresowane są zarówno dla studentów wojskowych jak i cywilnych.
W ramach cywilnych stacjonarnych studiów I realizowane są specjalności:
•  zarządzanie ruchem lotniczym,
• eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych,
• Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej GNSS.