fbpx

Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe

lotnictwo i kosmonautykaKandydatom na żołnierzy zawodowych (studentom wojskowym), kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka oferuje kształcenie w obszarze najbardziej zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. Studia są ukierunkowane na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.

Lotnictwo i kosmonautyka - studia cywilne

Dla studentów cywilnych, kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka oferuje kształcenie w obszarze najbardziej zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. Studia są ukierunkowane na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.

Nawigacja - studia wojskowe

nawigacjaStudia na kierunku Nawigacja przygotowują wysokiej klasy wojskowych specjalistów odpowiedzialnych za eksploatację systemów nawigacyjnych oraz zarządzanie ruchem lotniczym. Celem kształcenia na kierunku nawigacja jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w publicznych i prywatnych podmiotach operujących w dziedzinie transportu lotniczego. Program studiów jest atrakcyjny ze względu na unikatowość w skali szkolnictwa wyższego w skali ogólnokrajowej. 

Na kierunku Nawigacja na studiach wojskowych kształceni są kandydaci na oficerów w dwóch specjalnościach: nawigator naprowadzania oraz zarządzanie ruchem lotniczym. Absolwent studiów kierunku Nawigacja otrzymuje tytuł inżyniera, zgodnie z ukończoną specjalnością kształcenia. Przygotowany jest do służby w strukturach Sił Zbrojnych RP, posiada również przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach naukowych związanych z nawigacją lotniczą, lądową, morską oraz obsługą ruchu lotniczego.

Nawigacja - studia cywilne

Studia na kierunku Nawigacja przygotowują wysokiej klasy specjalistów odpowiedzialnych za eksploatację systemów nawigacyjnych oraz zarządzanie ruchem lotniczym. Celem kształcenia na kierunku nawigacja jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w publicznych i prywatnych podmiotach operujących w dziedzinie transportu lotniczego. Program studiów jest atrakcyjny ze względu na unikatowość w skali szkolnictwa wyższego w skali ogólnokrajowej.