Dla studentów cywilnych, kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka oferuje kształcenie w obszarze najbardziej zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. Studia są ukierunkowane na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.

Wydział Lotnictwa dla kierunku lotnictwo i kosmonautyka prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent specjalności bezzałogowe statki powietrzne będzie przygotowany do sterowania i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. Znajdzie on zatrudnienie min. w wojsku, policji, straży pożarnej, przemyśle chemicznym i energetycznym, rolnictwie i leśnictwie oraz w instytucjach samorządowych i komórkach reagowania kryzysowego.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich w nowoczesnych zakładach przemysłu lotniczego oraz w zakładach eksploatujących statki powietrzne. Posiadają również umiejętności przenoszenia nowoczesnej technologii lotniczej do innych gałęzi przemysłu, a w szczególności do tych zakładów, które realizują zadania dla lotnictwa i kosmonautyki.

Wiedza ta, obejmuje zarówno nowoczesne technologie oraz środki informacyjne jak również wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych (przepisy JAR FCL-1,2, EASA) określające kwalifikacje i zasady uzyskiwania licencji przez personel latający oraz personel zapewniający nieprzerwaną zdatność do lotu.

Dzięki zapewnieniu tej zgodności absolwenci są przygotowani zarówno do podjęcia studiów drugiego stopnia jak również mogą się ubiegać o uzyskanie licencji nadawanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego uznawanych na obszarze całej Unii Europejskiej co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.

Absolwent studiów specjalności "Inżynieria lotnicza" będzie przygotowany do eksploatacji statków powietrznych w zakresie dotyczącym płatowca i zespołu napędowego statku powietrznego.