fbpx

Nawigacja - studia cywilne

Studia na kierunku Nawigacja przygotowują wysokiej klasy specjalistów odpowiedzialnych za eksploatację systemów nawigacyjnych oraz zarządzanie ruchem lotniczym. Celem kształcenia na kierunku nawigacja jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w publicznych i prywatnych podmiotach operujących w dziedzinie transportu lotniczego. Program studiów jest atrakcyjny ze względu na unikatowość w skali szkolnictwa wyższego w skali ogólnokrajowej. 

Wydział Lotnictwa dla kierunku nawigacja prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów I stopnia posiada wykształcenie wyższe i kwalifikacje zawodowe do pełnienia funkcji w instytucjach związanych z transportem lotniczym oraz jego obsługą, zgodnie z ukończoną specjalnością kształcenia. Posiada również przygotowanie teoretyczne do pracy w zespołach naukowych związanych z nawigacją lotniczą, lądową, morską oraz obsługą ruchu lotniczego. Absolwent może podjąć pracę w organizacjach zarządzających ruchem lotniczym; zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem zagadnień nawigacyjnych; jednostkach państwowego nadzoru lotniczego; przedsiębiorstwach projektujących, organizujących i wdrażających nowe rozwiązania z zakresu pomocy nawigacyjnych; wydziałach bezpieczeństwa administracji właściwej dla procesów komunikacyjnych i transportowych; jak również w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw komunikacyjnych i transportowych.