fbpx

Zespół Szkolenia Wysokościowo - Ratowniczego

Zespół przeznaczony jest do przygotowania personelu latającego pod względem wysokościowo – ratowniczym do wykonywania lotów na wojskowych statkach powietrznych.

Kadrę zespołu stanowią doświadczeni instruktorzy, specjalizujący się głównie w szkoleniu podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej, ale również personelu latającego z innych jednostek lotniczych w ramach przeszkalania na inny typ statku powietrznego.

Zespół realizuje następujące zadania:

  • zajęcia teoretyczne i praktyczne z opuszczania statków powietrznych w sytuacjach niebezpiecznych;
  • treningi z posługiwania się sprzętem wysokościowo - ratowniczym;
  • treningi na pneumatycznym symulatorze katapultowania TS-11 ISKRA oraz PZL-130 TC-II ORLIK;
  • treningi na symulatorze operowania spadochronem ratowniczym;
  • treningi z wodowania z użyciem lotniczego sprzętu ratowniczego;
  • skoki spadochronowe.

 

PNEUMATYCZNY SYMULATOR KATAPULTOWANIA Z SAMOLOTU TS-11 ISKRA

Urządzenie treningowe, odwzorowujące system fotela katapultowego samolotu TS-11,ISKRA, przeznaczone jest do nauki procedur katapultowania, w tym treningu w podejmowaniu decyzji o katapultowaniu, a także czynności wykonywanych przed jak i w trakcie katapultowania. Urządzenie zostało wyposażone w imitator oryginalnego fotela, który jest odpowiednio zmodyfikowany dla potrzeb kontroli takich czynności jak: prawidłowe zapięcie pasów, prawidłowa blokada mechanizmu naciągu pasów, użycie dźwigni awaryjnych oraz uchwytów katapultowania. Fotel wyposażony jest również w czujniki umożliwiające kontrolę zajęcia prawidłowej i bezpiecznej pozycji przez pilota przed katapultowaniem.

Wystrzelenie fotela odbywa się za pomocą sprężonego powietrza. Przeciążenie podczas treningowego katapultowania wynosi niezależnie od wagi pilota do 3,5.

Symulator katapultowania z samolotu TS-11 jest eksploatowany od 1999 roku.

 

PNEUMATYCZNY SYMULATOR KATAPULTOWANIA Z SAMOLOTU PZL-130 TC-II ORLIK

Symulator katapultowania z samolotu PZL-130 TCII "ORLIK" przeznaczony jest do nauki i treningu czynności wykonywanych przez pilota po zajęciu miejsca na fotelu katapultowym, treningu z katapultowania, a także podejmowania właściwej decyzji o katapultowaniu w zależności od awarii jaka została zainicjowana przez system informatyczny symulatora.

Jest to najnowocześniejszy symulator katapultowania w Polsce, który umożliwia nie tylko akustyczne i wizualne rozpoznawanie stanów awaryjnych związanych z pracą zespołu napędowego, ale także zapewnia łączność radiową pilota z instruktorem i umożliwia trening współdziałania w załodze podczas katapultowania.

 

SYMULATOR OPEROWANIA SPADOCHRONEM RATOWNICZYM (VIRTUAL REALITY PARACHUTE FLIGHT SIMULATOR)

Symulator przeznaczony jest do nauki i treningu operowania spadochronami ratowniczymi używanymi w Siłach Powietrznych RP od etapu otarcia spadochronu aż do chwili lądowania. W symulatorze zastosowano rozwiązania z dziedziny rzeczywistości wirtualnej. Ćwiczenia realizowane są z wykorzystaniem podwieszanej uprzęży oraz użyciem gogli 3D, w których wyświetlana jest realistyczna, trójwymiarowa, wysokiej rozdzielczości grafika, zapewniająca wygląd otoczenia i detali jak w realnym środowisku - połączona z wygenerowaniem obrazu w zależności od ruchów głowy i wykorzystania elementów sterowniczych spadochronu.
Oprogramowanie symulatora pozwala na wybór czaszy spadochronu ratowniczego, terenu nad którym odbywa się opadanie ze spadochronem oraz umożliwia wygenerowanie pory doby i warunków atmosferycznych.

Uczelnia pozyskała przedmiotowy symulator dzięki zaangażowaniu instruktorów spadochronowych WSOSP oraz wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest to najnowocześniejsze tego typu urządzenie treningowe na świecie, które jest nie tylko jedynym w Polsce ale i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wprowadzenie do użytku w LAW symulatora spowodowało ogromny skok jakościowy w szkoleniu wojskowych pilotów.

 

TRENINGI Z WODOWANIA Z UŻYCIEM LOTNICZEGO SPRZĘTU RATOWNICZEGO

Szkolenie praktyczne, w tym treningi okresowe z wodowania to jedno z wielu obowiązkowych ćwiczeń każdego pilota wojskowego. Podchorążowie podczas zajęć zapoznają się z procedurami związanymi z zachowaniem się po katapultowaniu i lądowaniu ze spadochronem do wody oraz posługiwaniem się środkami ratowniczymi (w które wyposażany jest personel latający do lotów nad wodą). Treningi są prowadzone z wykorzystaniem oryginalnego sprzętu ratowniczego, będącego na wyposażeniu Lotnictwa Sił Zbrojnych RP.

W 1998 roku LAW, jako pierwsza jednostka wojskowa w Lotnictwie Sił Zbrojnych RP, wprowadziła do swojego programu szkolenia elementy przetrwania i samoratowania w wodzie oraz sposoby ewakuacji z zanurzających się śmigłowców z wykorzystaniem lotniczego aparatu ucieczkowego.

 

PRZYGOTOWANIE DO SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH ORAZ WYKONYWANIE SKOKÓW ZE SPADOCHRONEM SZKOLNO-TRENINGOWYM L-2 KADET

Jest to jeden z wielu elementów szkolenia wysokościowo-ratowniczego pilota wojskowego. Spadochron używany do treningu jest bardzo zbliżony parametrami do spadochronów, które znajdują się w fotelach katapultowych. Treningi odbywają się we współpracy z 4 Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego z użyciem samolotu M-28 BRYZA i z wysokości ok.3500 ft. Każdy podchorąży zanim zasiądzie za sterami wojskowego statku powietrznego zobowiązany jest wykonać trzy skoki z użyciem spadochronu z samoczynnym systemem otwarcia.