fbpx

Zespół Urządzeń Symulacji Lotu (FSTD)

          Zespół Urządzeń Symulacji Lotu (FSTD) jest przeznaczony do szkolenia oraz treningu na urządzeniach symulacji lotu kandydatów na pilotów lotnictwa wojskowego, studentów cywilnych kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, a także personelu latającego SZ RP.

       Studenci wojskowi oraz cywilni uczestniczą w szkoleniu praktycznym na urządzeniach symulacji lotu w ramach zajęć z przedmiotu: ,,Technika pilotażu i symulatory lotu”. Natomiast, kadra zawodowa lotnictwa SZ RP uczestniczy w szkoleniu w ramach szeregu kursów specjalistycznych, m.in. w zakresie:

 • wykonywania lotów zgodnie przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR),
 • dezorientacji przestrzennej,
 • szkolenia instruktorsko-metodycznego.

       Ważnym elementem działalności Zespołu jest prowadzenie szkolenia sprawdzającego predyspozycje kandydatów do zawodu pilota w lotnictwie SZ RP, ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na specjalność pilotaż statku powietrznego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, warunkiem przystąpienia kandydatów na pilotów do egzaminu wstępnego do Lotniczej Akademii Wojskowej jest ukończenie szkolenia sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów, które składa się z  dwóch etapów:

 • I ETAP- sprawdzenie umiejętności kandydata na urządzeniu treningowym ,,Selekcjoner”. Kandydat wykonuje trzy loty w czasie 15-20 minut. Pierwszy, ma na celu zapoznanie się z kabiną i możliwościami pilotażowymi trenażera. Kolejne dwa, to sprawdzenie umiejętności wykonania podstawowych figur pilotażu (lot po prostej, zakręty, wznoszenie, zniżanie) połączone z badaniem psychologicznym (podzielność uwagi, spostrzegawczość, pamięć krótkotrwała).
 • II ETAP- szkolenie obejmujące teorię oraz loty sprawdzające na samolotach o napędzie tłokowym.

      Pozytywne uzyskanie opinii końcowej ze szkolenia sprawdzającego jest "przepustką" do egzaminów wstępnych do LAW na kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka o specjalności "pilotaż statków powietrznych".

          

  Zespół Urządzeń Symulacji Lotu posiada na wyposażeniu następujące symulatory           i trenażery lotu:

URZĄDZENIA TRENINGOWE ELITE PI-35 BITD

ELITE Pi-35 BITD (Basic Instrument Training Device) służy do nauki posługiwania się wyposażeniem radio-nawigacyjnym, interpretacji wskazań przyrządów pokładowych, jak również nauki wykorzystania pomocy R/NAV (ILS, VOR DME).

SYMULATOR SELEKCJONER

Trenażer lotów "Selekcjoner" to system wymiennych kabin wykorzystujących to samo środowisko oprogramowania wraz system zobrazowania opartym na 3 projektorach wizyjnych.

System z modułem samolotu F-16 przeznaczony jest do wstępnej oceny predyspozycji kandydatów do LAW na specjalność "pilotaż statków powietrznych" oraz szkolenia i treningu członków personelu latającego w wykonywaniu lotów wg wskazań przyrządów (IFR).

Moduł samolotu PZL-130 „Orlik” – to trenażer wyposażony w GNS 750 oraz odbiorniki  VOR, ILS umożliwiający realizację podstawowego szkolenia lotniczego studentów wojskowych.

Moduł samolotu TS-11 „Iskra” – to trenażer umożliwiający prowadzenie podstawowego oraz zaawansowanego szkolenia lotniczego studentów wojskowych.

SYMULATOR DEZORIENTACJI PRZESTRZENNEJ

Symulator lotu z trzema wymiennymi kabinami (F-16, W-3PL, M-28) z ruchomą platformą, służy do zapoznania członków personelu latającego (kadry zawodowje oraz podchorążych) z niebezpiecznymi iluzjami, jakie mogą wystąpić w realnych warunkach lotu. Kabina symulatora dezorientacji wyposażona jest w podstawowe systemy odpowiadające wzorcom kokpitów samolotu transportowego, odrzutowego i śmigłowca. Szkoleni piloci są zapoznawani z następującymi rodzajami iluzji:

I. Iluzje związane z narządami otolitowymi:

 • iluzje somatograwitacyjne i okulograwitacyjne,
 • iluzja odwrócenia.

II. Iluzje związane z kanałami półkolistymi:

 • iluzja przechylenia,
 • iluzje somatoobrotowe,
 • iluzja Coriolisa,
 • ciśnieniowe zawroty głowy „Alternobaric vertigo”.

III. Iluzje wzrokowe:

 • lądowanie typu „czarna dziura”,
 • autokineza,
 • iluzja wekcji,
 • iluzje podczas podejścia i lądowania,
 • iluzje fałszywego horyzontu. 

SYMULATOR TS-11 ISKRA

KSL (Kompleksowy Symulator Lotu) przeznaczony do podstawowego szkolenia lotniczego studentów wojskowych. Jest stacjonarnym urządzeniem treningowym odwzorowującym parametry lotu samolotu TS-11 ,,Iskra”, który umozliwia naukę techniki pilotażu, nawigacji, treningu sytuacji awaryjnych, jak również elementów zastosowania bojowego.

URZĄDZENIE TRENINGOWE ŚMIGŁOWCA SW-4 PUSZCZYK

Przeznaczone do szkolenia praktycznego studentów wojskowych o specjalności "pilot śmigłowca", przewidzianych do II etapu szkolenia, tj. na wojskowych śmigłowcach SW-4 w 41. Bazie Lotnictwa Szkoleniego. Posiada unikatowy w skali Europy system wizualizacji 3D z układem automatycznej kalibracji i pozycjonowania grupy 8 projektorów z ekranem sferycznym.

URZĄDZENIE TRENINGOWE SAMOLOTU DA-40/DA-42 

Certyfikowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego  do klasy FNPT II urządzenie treningowe  samolotu DA-40/42 przeznaczone do szkolenia lotniczego zgodnie z przepisami VFR oraz IFR (IR/IRME).