"Metodyka ćwiczeń na lotniczych gimnastycznych przyrządach specjalnych" 

WOCHYŃSKI Zbigniew, JĘDRYS Robert, STELĘGOWSKI Andrzej, Dęblin 2010

Niniejszy podręcznik metodyczny ma istotne walory poznawcze i aplikacyjne dla lotnictwa wojskowego, bowiem oparty jest na rzetelnie przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych z zakresu kontroli intensywności ćwiczeń, monitorowania wysiłkowych markerów biochemicznych, oceny wpływu wielotygodniowych ćwiczeń na parametry lipidowe i skład ciała oraz końcowej oceny tolerancji przyspieszeń kątowych, wykonywania zadań psychomotorycznych oraz orientacji wzrokowo-przestrzennej. Zaproponowana metodyka ćwiczeń jest również oparta na wieloletnich doświadczeniach praktycznych WSOSP w prowadzeniu kondycyjno - sprawnościowego przygotowania do lotów.

Przedstawione opracowanie podręcznikowe jest aktualne pod względem poznawczym. Wyniki badań eksperymentalnych są unikatowe w skali literatury przedmiotu, treść odpowiada tytułowi. Autorzy uwzględnili poprawną terminologię i trafnie dobrane oraz wykorzystane piśmiennictwo. Wartość dowodów naukowych jest poprawna merytorycznie, a zalecenia metodyczne są czytelne i sprawdzone pod względem praktycznym.