Katedra Taktyki i Uzbrojenia Lotniczej Akademii Wojskowej ma zaszczyt poinformować
o organizacji V. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: „WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA BOJOWEGO LOTNICTWA”. Współorganizatorami konferencji są:
• Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
• Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Wydział Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej ma zaszczyt poinformować o organizacji Konferencji Naukowej „FIZYKA W LOTNICTWIE”.

W dniu 12 grudnia 2018 roku w auli Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej odbyła się IV konferencja naukowa nt. „Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa”. Tradycyjnie przedsięwzięcie zorganizowała Katedra Taktyki i Uzbrojenia, natomiast w tym roku wysiłek współorganizacji konferencji podjęli: Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej oraz Muzeum Sił Powietrznych. Patronat medialny nad konferencją objął Wojskowy Instytut Wydawniczy oraz miesięcznik „Polska Zbrojna”. Jak co roku myślą przewodnią konferencji były zagadnienia dotyczące zastosowania bojowego rożnych rodzajów lotnictwa we wszystkich stanach funkcjonowania państwa.

W dniach 11-12 września 2018 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Satelitarne Pozycjonowanie - Precyzyjna Nawigacja - Mobilny Monitoring". Celem Konferencji była wymiana doświadczeń z obszaru zastosowania nowoczesnych technik satelitarnych w dzisiejszej geodezji, nawigacji rozpoznaniu, meteorologii, geodynamice i bezpieczeństwie.