Katedra Taktyki i Uzbrojenia Lotniczej Akademii Wojskowej ma zaszczyt poinformować
o organizacji V. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: „WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA BOJOWEGO LOTNICTWA”. Współorganizatorami konferencji są:
• Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
• Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Konferencja odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej
w Dęblinie (duża aula Wydziału Lotnictwa). Udział w konferencji jest bezpłatny. Patronat mediany Polska Zbrojna.
Myślą przewodnią konferencji są zagadnienia dotyczące zastosowania bojowego lotnictwa, systemu dowodzenia lotnictwem w różnych stanach funkcjonowania państwa oraz procesu targetingu w działaniach połączonych.

Cele konferencji:
• Wymiana poglądów i doświadczeń na temat współczesnych aspektów taktyki różnych rodzajów lotnictwa wojskowego i lotnictwa służb porządku publicznego.
• Zaprezentowanie wniosków i doświadczeń wynikających ze 100-lecia polsko
– amerykańskiej współpracy w zakresie zastosowania bojowego lotnictwa oraz szkolenia lotniczego.
• Omówienie problematyki związanej z użyciem lotnictwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny.
• Podjęcie dyskusji na temat funkcjonowania narodowego i sojuszniczego systemu dowodzenia lotnictwem.
• Wymiana doświadczeń w zakresie procesu targetingu w działaniach połączonych na różnych poziomach dowodzenia.
• Zaprezentowanie wybranych aspektów zastosowania bojowego lotnictwa w konfliktach minionych, obecnych i mogących mieć miejsce w przyszłości.
• Wymiana doświadczeń i poszukiwanie odpowiedzi na pytania z zakresu taktyki, uzbrojenia, możliwości użycia oraz historycznych dokonań lotnictwa w działaniach bojowych.

Ważne terminy
• Zgłoszenie udziału w konferencji do – 26.11.2019 r.
• Informacja o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia* – 28.11.2019 r.
• Przesłanie tematu i streszczenia referatu wraz z oświadczeniem autora/ów – 26.11.2019 r.
• Publikacja komunikatu nr 2 wraz z programem konferencji – 29.11.2019 r.
• Przesłanie pełnego tekstu referatu – 28.02.2020 r.
*informacja zostanie przekazana wyłącznie uczestnikom konferencji, którzy w karcie zgłoszeniowej zaznaczyli formę udziału w konferencji - „udział z referatem”.

Materiały konferencyjne
Zakwalifikowane referaty w języku polskim będą opublikowane w monografii zatytułowanej: Wybrane Aspekty Zastosowania Bojowego Lotnictwa tom IV (po uzyskaniu pozytywnej recenzji). Artykuły powinny być przygotowane zgodnie z zamieszczonymi przez organizatorów wymogami edytorskimi.
Uwaga: Komitet organizacyjny zastrzega sobie możliwość odesłania tekstu do poprawy lub jego odrzucenia w sytuacji, kiedy nie będzie on spełniał ustalonych wymogów technicznych oraz kryteriów naukowych.

Dane kontaktowe:
Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres sekretariatu konferencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numery telefonu sekretariatu konferencji: 261-517-988 oraz 261-518-227.

Dokumenty do pobrania:
1. Komunikat nr 1.
2. Komunikat nr 2.
3. Karta zgłoszenia.
4. Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.
5. Wymogi edytorskie.
6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

UWAGA!!!
Wraz z kartą zgłoszenia prosimy o przesłanie do organizatora wypełnionych, podpisanych arkuszy zgody, które wynikają z "RODO".