Komórka organizacyjna – przedmiotowy zakres spraw służbowych Miejsce stacjonowania Nr telefonu
WYDZIAŁ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
w sprawach wyżywienia, dokumentów podróży, zwolnień lekarskich, wniosków, przepustek osobistych i samochodowych słuchaczy

Dom Studencki "Mewa"
p. 101
p. 107

+48 261 517 931
+48 261 517 787

KIEROWNIK SEKCJI PLANOWANIA
w sprawach organizacji, koordynacji kursów i szkoleń oraz praktyk słuchaczy kursów oficerskich

 

Dom Studencki "Mewa" p. 005B

 

+48 603 984 356

ADMINISTRACJA SEKCJI PLANOWANIA
w sprawach planowania zajęć dydaktycznych na kursach i szkoleniach, ewidencji i szkolenia, świadectw, zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń

Dom Studencki "Mewa"
p. 006
+48 261 517 499
STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
w sprawach kursów i szkoleń językowych
Budynek Wydziału Lotnictwa +48 261 517 785
DZIAŁ ŻYWIENIA Stołówka Studencka +48 261 517 458
RECEPCJA DOMU STUDENCKIEGO "MEWA"
w sprawach zakwaterowania
  +48 261 519 661
RECEPCJA HOTELU "IKAR"   +48 261 519 100
DOM STUDENCKI "DEDAL"   +48 261 519 140