• Prowadzenie badań specjalistycznych z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego na podchorążych kierunku pilot samolotu.
  • Prowadzenie badań pod kątem wykonywania manewru przeciwprzeciążeniowego przez podchorążych-pilotów.
  • Prowadzenie badań z zakresu diagnostyki siły mięśni szkieletowych.