Dziekan i Rada Wydziału Lotnictwa zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Wiesława MASŁOWSKIEGO na temat "Badania posturograficzne kandydatów na pilotów wojskowych".

Dziekan i Rada Wydziału Lotnictwa zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Konrada KUŹMY

W dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Sali Rady Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 4, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Tomasza IWANA pt. ,,Zastosowanie metod optymalizacji do określania wielkości zapasów części zamiennych w technice lotniczej”.