fbpx

O Centrum

Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego (ACSL) zostało utworzone w 2018 roku na bazie Akademickiego Ośródka Szkolenia Lotniczego.

Przeznaczeniem ACSL jest prowadzenie szkolenia lotniczego dla kandydatów na studia wojskowe podchorążych oraz studentów cywilnych w specjalności pilotaż statków powietrznych.

Główne zadania ACSL:

  1. Szkolenie sprawdzające predyspozycje kandydatów do pełnienia służby na stanowiskach pilotów. Szkolenie jest realizowane w ramach procesu rekrutacji na studia wojskowe dla specjalności studiów:
  • pilotaż statku powietrznego (pilot samolotu odrzutowego, pilot samolotu transportowego, pilot śmigłowca),
  • bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów (pilot-operator BSP).
  1. Szkolenie lotnicze podchorążych w specjalnościach studiów:
  • pilot samolotu odrzutowego - do uzyskania licencji pilota turystycznego PPL(A) oraz poziomu uprawnieniń do lotów według wskazań przyrządów IR(A)/PBN;
  • pilot śmigłowca - do uzyskania licencji pilota śmigłowcowego PPL(H);
  • pilot samolotu transportowego - do uzyskania poziomu licencji pilota zawodowego CPL(A) oraz uprawnieninia do lotów według wskazań przyrządów na samolotach wielosilnikowych IR(PBN)/ME.