"Archiwiści powinni bronić nienaruszalności materiału archiwalnego, gwarantując w ten sposób, iż pozostanie on godnym zaufania świadectwem przeszłości. Nadrzędny obowiązek archiwistów polega na utrzymaniu nienaruszalności archiwaliów znajdujących się pod ich ochroną i opieką. W trakcie wypełniania tego obowiązku muszą oni brać pod uwagę uzasadnione, lecz czasami sprzeczne prawa i interesy pracodawców, właścicieli, podmiotów i użytkowników dokumentów w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Obiektywizm i bezstronność archiwistów stanowi miarę ich profesjonalizmu. Powinni oni przeciwstawiać się naciskom z jakiegokolwiek źródła, mającym na celu manipulowanie świadectwem w celu ukrywania lub zniekształcania faktów".

Archiwum Lotniczej Akademii Wojskowej jako archiwum wyodrębnione jednostki organizacyjnej wchodzi w skład wojskowej sieci archiwalnej. Zasób archiwalny Archiwum stanowią materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna powstała i powstająca w toku działalności Lotniczej Akademii Wojskowej. Materiały te dokumentują działalność Akademii, odzwierciedlają sposób podejmowania decyzji, planowanie i realizację jej działań statutowych.

Archiwum Uczelni zostało utworzone w roku 2008 w związku z dostosowaniem struktury organizacyjnej Uczelni do wymogów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Istotę wprowadzenia do etatu Uczelni nowej jednostki stanowiło usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych.