fbpx

O Instytucie

Instytut Bezpieczeństwa Powietrznego jest jednostką organizacyjną Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej. Jego strukturę organizacyjną tworzą trzy zakłady: Zakład Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego, Zakład Obrony Powietrznej i Wykorzystania Kosmosu oraz Zakład Studiów Bezpieczeństwa. Swoją misję Instytut realizuje w ramach funkcji dydaktycznej i naukowo-badawczej.

Działalność dydaktyczna

Zasadniczym zadaniem Instytutu jest kształcenie studentów cywilnych w zakresie bezpieczeństwa, obronności państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. W trakcie studiów studenci uzyskują rzetelną i pogłębioną wiedzę o istocie bezpieczeństwa, instytucjach państwowych odpowiedzialnych za problemy bezpieczeństwa narodowego i ich kompetencjach, środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, zachodzących w nim procesach i mechanizmach związanych z kształtowaniem bezpieczeństwa narodowego. Instytut przygotowuje studentów do pełnienia funkcji administracyjnych i zarządczych w wojskowych i cywilnych instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa powietrznego na studiach I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) na kierunku ,,Bezpieczeństwo narodowe”. Kształcenie odbywa się w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w następujących specjalnościach: bezpieczeństwo lotnicze i ochrona lotnisk, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych, bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym, bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, cyberbezpieczeństwo w lotnictwie. Pracownicy Instytutu prowadzą również zajęcia na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i doskonalenia zawodowego przeznaczonych dla słuchaczy wojskowych i cywilnych. Instytut Bezpieczeństwa Powietrznego współpracuje z uczelniami oraz instytucjami zagranicznymi i krajowymi, m. in. z: Uniwersytetem Technicznym w Koszycach, Akademią Marynarki Wojennej, Akademią Sztuki Wojennej, Polską Agencja Żeglugi Powietrznej, Szefostwem Wojskowej Służby Ruchu Lotniczego. Przejawem współpracy jest wymiana doświadczeń, realizacja projektów naukowych, doskonalenie programów kształcenia.

Dyrektor Instytutu
dr hab. Jacek NOWAK - prof. LAW
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.