Katedra Płatowca i Silnika jest jednostką organizacyjną Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademi Wojskowej w Dęblinie, której podstawowym zadaniem jest kształcenie słuchaczy w zakresie techniki lotniczej oraz zasad wykonywania lotu, prowadzenie prac naukowo-badawczych, projektowanie i wykonywanie bazy dydaktycznej.


W Katedrze znajdują się cztery zespoły przedmiotowe, których działalność obejmuje zagadnienia dotyczące płatowców i silników samolotów transportowych, szkolnych i wielozadaniowych, śmigłowców, aerodynamiki i mechaniki lotu oraz przedmiotów ogólnotechnicznych.

W zakresie działalności dydaktycznej Katedra prowadzi zajęcia ze studentami studiów wojskowych i cywilnych I i II stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka.
Ponadto KPiS realizuje kursy Studium Oficerskiego dla absolwentów wyższych uczelni cywilnych (różne specjalności wojskowe), a także ze słuchaczami kursów doskonalących dla pilotów i personelu Służby Inżynieryjno Lotniczej przeszkalanych na różne typy samolotów
i śmigłowców eksploatowanych przez Siły Powietrzne RP.
W ostatnich latach działalność dydaktyczna Katedry została rozszerzona o kursy przeszkolenia personelu technicznego na samolot F-16 i C-130 „Hercules”. Zadania te realizowane są wspólnie z wybranymi jednostkami wojskowymi Sił Powietrznych.

Katedra Płatowca i Silnika w ramach naszej szkoły współpracuje z krajowymi uczelniami, instytucjami i zakładami przemysłowymi. Współpraca polega na wymianie doświadczeń, realizacji wspólnych projektów i prac oraz indywidualnych kontaktach pracowników naukowych.
Do ważniejszych instytucji współpracujących z naszą katedrą należą:

  • Politechnika Radomska;
  • Politechnika Warszawska;
  • Wojskowa Akademia Techniczna;
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych;
  • Politechnika Rzeszowska;
  • Wojskowe Zakłady Lotnicze w Dęblinie;
  • 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego;
  • Centrum Służby Inżynieryjno Lotniczej;
  • Szkoła Podoficerską Sił Powietrznych.

 

Szefem katedry jest płk pil. dr inż. Ireneusz SMYKLA.