Katedrę Taktyki i Uzbrojenia utworzono w 2010 roku w wyniku połączenia Katedry Zastosowań Bojowych Lotnictwa i Katedry Uzbrojenia. Katedra Taktyki i Uzbrojenia jest jednostką organizacyjną Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademi Wojskowej.
Powołano ją do prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, kształcenia podchorążych i studentów cywilnych.


Pracownicy katedry prowadzą również działalność dydaktyczną w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i kursach doskonalących.
W skład Katedry wchodzą dwa zespoły przedmiotowe których działalność obejmuje zagadnienia dotyczące budowy i użycia uzbrojenia rakietowego, lufowego, bombardierskiego oraz systemami sterowania uzbrojeniem, dowodzenia i zastosowania bojowego lotnictwa w działaniach połączonych, bezpieczeństwa lotów jak również wszelkich obszarów wiedzy związanych z planowaniem i użyciem lotnictwa wojskowego we współczesnych operacjach reagowania kryzysowego.

Katedra współpracuje z:
− Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych,
− Akademią Sztuki Wojennej,
− Wojskową Akademią Techniczną,
− Akademią Marynarki Wojennej,
− Politechniką Rzeszowską,
− Politechniką Świętokrzyską,
− Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych.


Katedra Taktyki i Uzbrojenia posiada nowoczesny symulator ŚNIEŻNIK 1, który jest wielostanowiskowym urządzeniem do prowadzenia symulowanych strzelań na strzelnicy bojowej dla indywidualnych żołnierzy.
Kadra katedry bierze cykliczny udział w przedsięwzięciach szkolenia dowództw, sztabów i wojsk, do których zaliczają się ćwiczenia pt. „ANAKONDA” „JESIEŃ” „ORZEŁ”.


Szefem Katedry Taktyki i Uzbrojenia od 01.10.2016 roku jest ppłk dr inż. Andrzej Truskowski