Działalność Klubu stanowi jeden z elementów życia kulturalno-oświatowego podchorążych i studentów cywilnych LAW. Realizuje zadania instruktorsko-metodyczne i społeczno-wychowawcze, mieszcząc się w Wydziale Wychowawczym. Klub Uczelniany jest otwarty na współpracę z innymi ośrodkami kultury oraz środowiskami twórczymi. Dysponuje bazą do organizacji imprez kulturalno-oświatowych oraz uroczystości związanych z ceremoniałem wojskowym. 

Podstawowa aktywność Klubu to:

 • udział w konkursach i przeglądach twórczości amatorskiej
 • organizacja spotkań autorskich
 • organizacja wystaw fotograficznych oraz wernisaży malarskich
 • organizacja projekcji filmowych
 • organizacja występów muzycznych i koncertów estradowych
 • współudział w organizacji imprez okolicznościowych i wojskowych
 • obecność w portalach społecznościowych 

Cykliczne przedsięwzięcia to:

 • udział w festiwalach piosenki żołnierskiej i patriotycznej
 • udział w konkursach fotograficznych
 • akcje krwiodawstwa
 • spotkania autorskie
 • wieczory muzyczne
 • rozgrywki szachowe
 • prezentacje wystaw
 • wyjazdy do teatrów
 • podróże historyczno - wojskowe

W tygodniowym planie zajęć ujęte są:

 • spotkania szachowe
 • spotkania taneczne
 • wieczory filmowe
 • spotkania członków chóru
 • spotkania członków koła fotograficznego
 • gra na instrumentach: indywidualna i zespołowa
 • spotkania miłośników komputerowych gier zespołowych

Na bazie Klubu odbywają się:

 • szkolenia jednostek osobowych z garnizonu Dęblin
 • zajęcia programowe podchorążych i studentów cywilnych
 • uroczystości wojskowe i ogólnouczelniane
 • spotkania statutowe stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
 • edukacyjne spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży z Dęblina i okolic