Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego jest specjalistyczną jednostką organizacyjną LAW przeznaczoną do prowadzenia działalności dydaktyczno – naukowej oraz organizacyjno - sportowej.

Do głównych zadań OSK należy:

  • realizacja procesu dydaktycznego w celu podnoszenia sprawności fizycznej podchorążych;
  • prowadzenie badań naukowych w kierunku unowocześniania procesu dydaktyczno - treningowego podchorążych pilotów w zakresie manewru przeciwprzeciążeniowego i szkolenia specjalistycznego na Lotniczych Gimnastycznych Przyrządach Specjalnych;
  • edukacja zdrowotno - wydolnościowa podchorążych pilotów w zakresie utrzymania tolerancji na przeciążenia i odporności na chorobę powietrzną;
  • diagnostyka psychomotoryczności i sprawności fizycznej podchorążych pilotów w procesie przygotowania do praktyk lotniczych;
  • wdrożenie innowacyjne w procesie przygotowania podchorążych pilotów do praktycznego szkolenia w powietrzu;
  • przygotowanie reprezentacji do udziału w zawodach sportowych na szczeblach wojskowych i cywilnych;
  • publikowanie prac naukowych w obszarze prowadzonych badań psychomotorycznych podchorążych pilotów.

Kierownikiem Ośrodka Szkolenia Kondycyjnego jest ppłk Robert TAŁAJ.