fbpx

O ośrodku

logo osnn 150Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania, Lotniczej Akademii Wojskowej powstał w 2014 roku jako odpowiedź na daleko posunięte zmiany w sposobie wykorzystania lotnictwa. Zaawansowane technicznie, nowoczesne platformy lotnicze a także sprawne  i efektywne wykorzystywanie systemów dowodzenia, analizy i transmisji danych oraz odporne na zakłócenia środki łączności, pociągnęły za sobą potrzebę zmian w wciąż ewoluującym, szeroko rozumianym środowisku bezpieczeństwa powietrznego Polski.

Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania (OSNN) obserwując kierunek zachodzących zmian jak również widząc potrzebę zapewnienia pełnej interoperacyjności polskiego systemu obrony powietrznej z platformami bojowymi i systemami NATO, a także ścisłą współpracę z pilotami i operatorami sił sojuszniczych w ramach zintegrowanego systemu obrony NATO (NATINAMDS) realizuje głównie zadania związane z praktycznym szkoleniem specjalistycznym nawigatorów naprowadzania.

Podstawowym zadaniem OSNN jest wyszkolenie wykwalifikowanego personelu nawigatorskiego potrafiącego sprostać wysokim wymaganiom i dużej dynamice działań współczesnego pola walki. Realizuje głównie zadnia związane ze szkoleniem praktycznym nawigatorów naprowadzania. Ośrodek dysponuje stanowiskami operacyjnymi dla praktykantów i operatorów symulatora.

Do szkolenia praktycznego nawigatorów naprowadzania wykorzystywane są dwa rodzaje symulatorów:

  • IKS-80 OBERON
  • SYMULATOR SYTUACJI POWIETRZNEJ (RDS-15)

Celem szkolenia symulatorowego jest wpojenie praktykantom zachowań, które będą niezbędne w czasie realizacji zadań na stanowiskach operacyjnych. Opanowanie zasad i umiejętności określania parametrów lotu statku powietrznego w oparciu o wskazania radaru i innych elementów zobrazowania elektronicznego. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej, podzielności uwagi a także nauka zasad koordynacji i współpracy z organami ATS oraz innymi elementami środowiska lotniczego. Przygotowanie do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach charakteryzujących się wysokim poziomem stresu i pracą w deficycie czasu. Ponadto szkolenie symulatorowe pozwala doskonalić umiejętności używania standardowej frazeologii lotniczej w korespondencji radiowej jak również uczy panowania nad głosem i zachowaniem w sytuacjach nietypowych i niebezpiecznych. Poprzez realizację wszystkich tych zadań szkolony kształtuje i wypracowuje cechy osobowości niezbędne w zawodzie nawigatora naprowadzania.