Ośrodek Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego (OSzP TZKOP) został utworzony w 2007 roku w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi standardami w NATO procesu szkolenia Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (ang. Joint Terminal Attack Controller - JTAC) oraz personelu latającego, wykonującego misje Bezpośredniego Wsparcia Lotniczego (ang. Close Air Support). Od 2013 roku, zgodnie z "Umową pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej RP a Ministerstwem Obrony Republiki Łotwy o wzajemnym wsparciu szkolenia wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa", Ośrodek funkcjonuje jako Ośrodek Szkolenia Personelu TZKOP z międzynarodową obsadą.

OSzP TZKOP prowadzi następujące kursy na potrzeby wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych:

  • Kurs Wysunięty Nawigator Naprowadzania Lotnictwa (JTAC Initial Qualification Course),
  • Kurs metodyczny dla Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (JTAC Methodology Course),
  • Kurs personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego TZKOP (TACP Personnel Course),
  • Kurs Close Air Support - dla pilotów (Close Air Support for Pilots Course),
  • Kurs frazeologia lotnicza z zakresu naprowadzania na cele naziemne w języku polskim i angielskim (Radio Comms&CAS Phraseology Course),
  • Kurs Wysuniętych Obserwatorów Ognia (Forward Observers Course) z zakresu CAS przy współpracy z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

Od roku 2014 Ośrodek Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego posiada akredytację szkolenia Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (JTAC). W maju 2017 roku miała miejsce kolejna wizyta Połączonego Zespołu Akredytacyjnego NATO FAC Capablity Section oraz US Joint Fire Support Executive Steering Committee, w wyniku której akredytacja została przedłużona.

Ośrodek Szkolenia Personelu TZKOP jest pierwszym tego typu ośrodkiem w państwach Europy Środkowej, który posiada zdolność nadawania uprawnień JTAC uznawanych przez inne kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego i prowadzi szkolenia kandydatów, także z innych państw NATO.