Wydział Lotnictwa jest jednostką organizacyjną Lotniczej Akademii Wojskowej. Realizuje proces kształcenia studentów wojskowych i cywilnych oraz szkolenie kursowe żołnierzy zawodowych na potrzeby Sił Zbrojnych oraz środowiska cywilnego.

Działalność Wydziału Lotnictwa obejmuje kształcenie studentów na studiach:

 • wojskowych - jednolite studia magisterskie w specjalnościach:
  • pilotaż statku powietrznego;
  • bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów.
 • cywilnych I stopnia w specjalnościach:
  • pilotaż statku powietrznego;
  • awionika;
  • inżynieria lotnicza;
  • bezzałogowe statki powietrzne.
 • cywilnych II stopnia w specjalności:
  • eksploatacja statków powietrznych.

W skład Wydziału Lotnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Katedra Awioniki i Systemów Sterowania,
 • Katedra Płatowca i Silnika,
 • Katedra Taktyki i Uzbrojenia.

Działalność naukowo-badawcza Wydziału Lotnictwa obejmuje obszary związane z  budową i eksploatacją techniki lotniczej, bezpieczeństwem lotów oraz zastosowaniem bojowym lotnictwa.