fbpx

O zakładzie

Zakład Historii i Wychowania Patriotycznego jest nową jednostką organizacyjną Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW. Jej główne zadanie to kształcenie studentów wojskowych i cywilnych w zakresie szeroko pojętej historii Polski i powszechnej, historii sztuki wojennej i lotnictwa oraz edukacji dla bezpieczeństwa, jak również prowadzenie działalności naukowo-badawczej w obszarze historii wojskowej i bezpieczeństwa narodowego. Działania Zakładu zmierzają również do ciągłego doskonalenia bazy dydaktycznej. Ważnym elementem popularyzacji wiedzy na temat historii lotnictwa jest organizacja otwartych wykładów monograficzne, na których swoją bogatą wiedzę prezentują naukowcy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.

Pod opieką pracownika Zakładu dr. Marcina Palucha prężnie działa Naukowe Koło Historii Lotnictwa skupiające studentów wojskowych i cywilnych Naszej szkoły. W ramach Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, podchorążowie WSOSP  wzięli udział 2 marca 2017 r. w ogólnopolskim konkursie wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych oraz ogólnopolskiej studenckiej Konferencji Naukowej Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie, organizowaną przez WSOWL we Wrocławiu. Pracownicy Katedry prowadzą również zajęcia na studiach podyplomowych, różnego rodzaju kursach dokształcających i doskonalenia zawodowego przeznaczonych dla polskich i zagranicznych słuchaczy wojskowych.

Zakład Historii i Wychowania Patriotycznego współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczelniami oraz instytucjami naukowymi, takimi jak:
- Akademia Sztuki Wojennej,
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim,
- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
- Uniwersytet Rzeszowski,
- Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
- Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,
- Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie,
- Narodní Technické Muzeum w Pradze.

Współpraca polega na wymianie doświadczeń, realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz indywidualnych kontaktach pracowników, służących doskonaleniu programów kształcenia.