fbpx

Zakład Przedmiotów Ścisłych Stosowanych

ZPŚSZakład Przedmiotów Ścisłych Stosowanych jest jednostką organizacyjną Wydziału Lotnictwa WSOSP. W Zakładzie funkcjonują dwa zespoły przedmiotowe, których działalność obejmuje zagadnienia dotyczące matematyki i statystyki oraz szeroko rozumianej fizyki.
W zakresie działalności dydaktycznej prowadzone są zajęcia z podchorążymi oraz studentami cywilnymi studiującymi na wszystkich kierunkach i wydziałach. Pracownicy Zakładu specjalizują się w przedmiotach ścisłych, takich jak: matematyka, fizyka, mechanika ogólna, elektrotechnika, elektronika i termodynamika.

Bazę dydaktyczną Zakładu stanowią:
- Zintegrowana Pracownia Fizyki, Mechaniki i Termodynamiki
- Pracownia Elektrotechniki i Elektroniki
- Laboratorium Analiz Statystycznych i Modelowania Matematycznego.

Zakład współpracuje z takimi instytucjami jak:
- Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
- Instytut Lotnictwa
- Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie,
- Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Przy Zakładzie działa Studenckie Koło Naukowe „Zastosowań Matematyki i Fizyki w Lotnictwie”